Stavebnú činnosť a zariaďovanie interiérov vykonávame pre svojich zákazníkov ako generálny dodávateľ stavby prostredníctvom overených dlhoročných subdodávateľov. Preberáme tým zodpovednosť za finančné riziká, organizáciu výstavby, termíny realizácie, záručné podmienky a v neposlednom rade kvalitu realizácie navrhnutého architektonického diela. A to všetko cenovo výhodnejšie ako klasické stavebné firmy.