Revitalizácia obcí

Revitalizácia obcí

Predstaničné námestie v Bratislave

Predstaničné námestie v Bratislave

Obytný súbor Soho park v Komárne

Obytný súbor Soho park v Komárne

Obytný súbor Nové Komárno

Obytný súbor Nové Komárno

Pešia zóna v  Galante

Pešia zóna v Galante