Rekonštrukcia interného pavilónu – Nemocnica Komárno

Rekonštrukcia interného pavilónu – Nemocnica Komárno

Rodinný dom – Komárno

Rodinný dom – Komárno

Stanica technickej kontroly Komárno

Stanica technickej kontroly Komárno

Urgentný príjem – Nemocnica Komárno

Urgentný príjem – Nemocnica Komárno

Obchodné centrum Komárno

Obchodné centrum Komárno

Materská škola a jasle Komárno

Materská škola a jasle Komárno

Bytový dom Nové Zámky

Bytový dom Nové Zámky

Rodinný dom v Dunajskej Strede

Rodinný dom v Dunajskej Strede

Revitalizácia obcí

Revitalizácia obcí

Čerpacie stanice Helvia 2016

Čerpacie stanice Helvia 2016